משחקי תיאטרון

תפזורתזה

בתפזורת שלפניכם ישנם מספר שמות של מחזות, חלקם מודרניים חלקם קלאסיים, אך לכולם יש מכנה משותף. רמז: זה קשור לימים בהם אנו נמצאים כעת… בתקווה לימים שקטים יותר.

עדיף לשחק בטבלט, או מחשב אישי, או, מיין גוט, להדפיס ולשחק ישר על הנייר.

ל י ז ס ט ר ט ה ו כ ל ו
ה מ י ג י ע ו מ ח ר צ ו
ה ח א נ ט י ג ו נ ה י י
פ נ ש י ט ר ו י ה ח ד ק
צ מ ע ה ב י ו א י ד ע ד
ט ה מ ל ט מ מ ל ו כ ר פ
ל ח ש ו ו י צ ק ג כ ל ת
א ג מ מ נ ו נ ט ד ק ט א
ה נ ח ש ו ל מ ר ה ס א ד
ת ו ד ש ב כ ל ה א ו ה א
ה מ ח ב ר ת ה ג ד ו ל ה
ל ת ו פ ש כ מ ה ד י צ י
ר ' צ ר ד ה ש ל י ש י ל